Region Midtjylland har fra 1. februar ansat en ny ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler.

Det er Allan Bach, der samtidig bliver del af Præhospitalets ledergruppe.

Her får han det overordnede ansvar for udvikling og den daglige drift af akutlægebilerne og de ambulancer, som Region Midtjylland selv har overtaget driften af.

Allan Bach er speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin. Han er i dag ansat som overlæge på Regionshospitalet Randers på Operation og Intensiv afdelingen. Han er samtidig afsnitsleder for akutlægebilerne i Randers og Grenå.