For et år siden bad udviklingsudvalget i Randers Kommune om en vurdering af den trafikale situation i Vorup med de planlagte byudviklingsområder i bydelen.

Den vurdering er nu klar.

Og den overordnede konklusion er, at bydelens eksisterende vejnet har kapaciteten til at håndtere den fremtidige mertrafik, som følge af den planlagte byudvikling.

Den forventede byudvikling i Vorup kan derfor ske uden større ændringer i vejstrukturen, lyder det i vurderingen, der er lavet af COWI