Det kommer til at koste Randers Kommune mere end en million kroner at byrådet i oktober besluttede at kommunen skal indgå i Visit Aarhus.

En konsekvens af den beslutning er, at det nuværende samarbejde med Visit Randers ophører ved årsskiftet.

Randers Kommune har tilbudt at godtgøre Visit Randers for følgeomkostningerne ved den sene beslutning.

Og nu er der lavet en samlet opgørelse over de økonomiske konsekvenser af samarbejdets ophør.

Kommunen godtgør Visit Randers med 1.048.681 kr. som det indstilles tages fra erhvervsudviklingspuljen.

Langt hovedparten af beløbet er til lønomkostninger for de opsagte medarbejdere.