I Randers er der planer om at opføre cirka 229 boliger på den såkaldte Møllestensgrund i Vorup.

Planforslaget giver mulighed for at opføre de mange boliger i form af etageboliger i 2-4 etager.

Men nu er der opstået et problem, og det handler om altangange.

Bygherren har nemlig oplyst, at de kun vil gennemføre projektet, hvis lokalplanen giver mulighed for altangange i samtlige bygninger og maks. 1 elevator pr. bygning.

Det harmonerer ikke med lokalplanforslaget som ikke giver mulighed for altangange i den del af byggeriet, der er nærmest Storkeengen.

Så nu skal Udviklingsudvalget tage stilling til, om ansøgers ønsker skal imødekommes.