På byrådsmødet i går besluttede Randers Byråd at frigive 5 mio. kr. ud af de i alt 45 mio kr., der er afsat til Ny Havnevej.

Randers Havn er i gang med en udflytning til nye arealer øst for det nuværende havneområde. Den nye havnevej skal sikre gode adgangsforhold til området.

Med de 5 millioner kan arbejdsprocessen med hensyn til projektering, udbud og anlæg sættes i gang. Når omfanget af anlægsarbejdet er kendt, vil byrådet blive bedt om at frigive det resterende beløb.

Arbejdet med Ny Havnevej går i gang i 2021 og forventes færdiggjort i 2024.