I Randers Kommune er det nu besluttet at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, der skal følge udviklingen omkring etableringen af et sundhedscenter i Havndal.

Som en del af budgetforliget blev det besluttet, at plejecenter Aldershvile skal reduceres til otte pladser, og den øvrige del af plejecentret skal søges omdannet til et lokalt sundhedscenter med kommunale, regionale og private tilbud.

Og det er her, det midlertidige udvalg kommer på banen.

Udvalget skal følge og rådgive undervejs i processen.

Der er hensigten, at udvalget blandt andre skal tælle fire borgere fra Havndal.

Udvalget fungerer, indtil sundhedscentret står færdigt i 2021.