Insekthaver, fra jord til bord, affaldssortering og genbrug er populære emner for Danmarks yngste borgere. Daginstitutioner og dagplejere arbejder med bæredygtighed i børnehøjde som aldrig før, erfarer Friluftsrådets grønne mærkningsordning Grønne Spirer. Randers Kommunes dagtilbud har i år fået tildelt flest Grønne Spirer Flag i hele landet

 

Randers Kommunes dagtilbud har grønne fingre. Randers er den kommune i hele landet, der har fået tildelt flest Grønne Spirer Flag. Det betyder, at dagtilbuddene har særligt fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdag. Hele 116 flag er blevet tildelt i Randers Kommune. På landsplan er tallet 813 Grønne Spirer Flag.

 

Tæt samarbede skaber grønne institutioner

Grønne Spirer og Randers Kommune har et mangeårigt samarbejde om både naturdagplejere og grønne institutioner. Netop i år har Randers Kommune gjort en indsats ud over det sædvanlige i alle institutioner ved at uddanne naturpædagoger som faglige fyrtårne inden for natur, udeliv og science for at understøtte, at alle institutioner modtog Grønne Spirer Flaget.

Det har betydet, at dagtilbuddene i Randers Kommune nu er kommet helt i tops i antal grønne flag.

 

Børn får jord under neglene

Naturdagplejer Ruth Jørgensen, der driver Frisenvold Naturdagpleje i Randers er en af dem, der igen i år har fået tildelt Grønne Spirer Flaget og prioriterer udelivet med børnene højt.

“Vi er ude hver dag, laver aktiviteter i naturen og gennem leg lærer jeg børnene om natur, miljø og om madens vej fra jord til bord. Vi har en kæmpe køkkenhave, og børnene deltager nysgerrigt i alt, hvad der sker. De er helt klar over, hvor grøntsager kommer fra. Men de er også med til at samle æg, og de har set en plukket høne komme i suppegryden”, fortæller Ruth Jørgensen.

For Ruth Jørgensen har det stor betydning at få tildelt Grønne Spirer Flaget:

“Jeg synes, det er dejligt at vise flaget frem, og mange bemærker og spørger til hvad flaget betyder. Når jeg fortæller om det, bekræfter det mig i vigtigheden af at lege og lære i naturen”, fortsætter Ruth Jørgensen.

 

Bæredygtighed hitter for de små

Friluftsrådet har i år oplevet en stor interesse for at arbejde med miljø og bæredygtighed blandt Grønne Spirers medlemmer. De grønne institutioner samler skrald, dyrker insekthaver, planter træer og genbruger som aldrig før sammen med børnene. Alle håndgribelige initiativer, der kan kobles sammen med pædagogik og læring.

I Den nye styrkede læreplan er bæredygtighed og menneskets samspil med naturen nævnt centralt under temaet om natur. Projektleder for Grønne Spirer, Ida Kryger, ser det som positivt, at bæredygtighed er nævnt i læreplanen, da det giver et øget fokus på området fra pædagogernes side.

Generelt oplever hun, at både forældre, pædagoger, kommuner og børn gerne vil være med og gøre noget for vores natur og miljø, og derfor vil der i 2020 bl.a. være fokus på bæredygtighed i Grønne Spirer:

“I 2020 vil vi fortsat have fokus på, hvordan natur og udeliv spiller ind til læreplanen. Den store efterspørgsel fra vores medlemmer om specielt miljø og bæredygtighed for børn betyder også, at en del af vores kurser kommer til at handle om de emner. Men også læringsmiljøer i og uden for legepladsen er et spændende felt, som skal have mere fokus næste år”, fortæller Ida Kryger.

 

Se mere om Grønne Spirer på www.friluftsraadet.dk/groenne-spirer