Regionsrådet i Region Midtjylland har tidligere behandlet en sag om særregler for befordring af dialyse-, kemo- og strålepatienter –  særregler, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

En afskaffelse af reglerne vil betyde, at disse patienter skal visiteres på lige fod med andre patientgrupper.

Efterfølgende har administrationen undersøgt, om Region Midtjylland kan vedtage en ny regel, der indebærer, at hvis patienter har et vist antal besøg inden for en given periode, kan de få tilskud. Dette er dog ikke muligt. Det indstilles derfor nu, at særreglerne for befordring af dialyse-, kemo- og strålepatienter ophører pr. 1. marts.

Hospitalsudvalget behandler sagen den 6. januar.