Det glæder mig meget at sagen om nedlæggelse af specialtilbudet med Tørring Rideklub får en runde mere i Skole- og uddannelsesudvalget og dermed ny behandling efter at forvaltningen får vurderet effekten af hesten som redskab i den understøttende undervisning og fritidstilbud.

Jeg har besøgt Kommunens specialtilbud i april 2019 på Tørring Rideklub, hvor jeg med egne øjne kunne se og vurdere de ekstra undervisnings muligheder, når man kombinerer en skolegang med hestene lige uden for døren. Børn med ekstra udfordringer kræver en anden tilgang end andre skolebørn, og inddrages hesten som redskab kan børnenes udvikling efter min vurdering opnå helt andre højder.

Jeg tror efter egen erfaring på, at børn omgivet af hestene får styrket selvtillid i takt med praktisk kunnen i faste rammer. Barnet får i sammenspil med hesten en øget ansvarsfølelse overfor et andet væsen. Hest og barn skaber sammen en kemi, der giver en svær skolegang et frirum, hvor børnene i samspil med hesten opnår lyst til læring i et godt og spændende miljø. I arbejdet med hesten opstår ligeledes evnen til empati og læren om andres følelser, når hesten inviterer barnet til et fællesskab, hvor barnet ikke behøver at forholde sig til andre mennesker.

Tørring Rideklub og Ridecenter har præsteret at løfte børn og deres positive udvikling gang på gang. Jeg er bekymret over hvad et ophør af kommunens kontrakt med stedet vil betyde for nuværende elever, der er godt i gang med tilbuddet og den individuelle udvikling. Ligeledes vil fremtidige elever ikke få muligheden for denne ekstra vinkel på undervisning og læringsmiljø. Stedets oparbejdede viden og stedets faciliteter vil gå tabt i fremtidig håndtering af børn med ekstra udfordringer i Randers Kommune, hvis der er et flertal for en nedlæggelse. Et ekstra blik og vurdering hos forvaltning og byrådskolleger kan nu skabe håb for hestene som medspiller hos børnene.

 

Anders Henrik Jensen

Byrådsmedlem Venstre – Randers Byråd