Januar bliver startskuddet på en målrettet indsats for at udbrede og bidrage til FN’s 17 verdensmål i Randers Kommune.

Kommunen lancerer nemlig kampagnen “Randers for målene”, der skal gøre verdensmålene synlige, relevante og konkrete for både borgere, offentlige institutioner, erhvervs- og foreningsliv.

Kampagnen skal for alvor sætte verdensmålene på dagsordenen i Randers og understøtte, at bæredygtig udvikling bliver en integreret del af hverdagen.

Det sker blandt andet, når kommunen afholder et stort folkemøde den 29. maj. Her får Randers og omegn muligheden for at opleve, diskutere og få kendskab til verdensmålene i en lokal sammenhæng.