I budgetaftalen for Randers Kommune gældende for 2020-2023.
er der afsat anlægsmidler til etablering af en hal, en daginstitution og et plejehjem i Dronningborg.

I aftalen er det beskrevet, at byggeriet af den nye daginstitution skal tænkes sammen med etablering af den nye hal og det nye plejecenter.

Til at holde styr på det store projekt foreslås der nu blandt andet nedsat en politisk styregruppe.

Tidsplanen lyder på at de nye byggerier kan tages i brug medio 2023.