Den gratis gældsrådgivning “På Fode Igen” oplever stigende efterspørgsel fra gældsramte. Ventetiden er nu oppe på fire måneder, så rådgivningen søger flere frivillige rådgivere

 

“Det kan være socialt ødelæggende at have dårlig økonomi. Vi ser mange ulykkelige, gældsramte mennesker i en svær situation”, siger June Crondahl, jurist og leder af gældsrådgivningen “På Fode Igen”, som gratis og anonymt hjælper socialt udsatte mennesker i blandt andet Randers.

På grund af det store behov for rådgivning søger “På Fode Igen” flere frivillige rådgivere med en baggrund inden for økonomi, jura eller socialrådgivning. Rådgivningen i Randers har i dag to dygtige og empatiske rådgivere men kan godt bruge mindst to mere.

Borgerne, som får rådgivning, udtrykker stor tilfredshed, og de oplever, at de får større ro og overskud i deres hverdag.

 

Stort behov for rådgivning
KFUM’s Sociale Arbejde har siden 2009 ydet gratis gældsrådgivning til udsatte borgere. Gældsrådgivningen “På Fode Igen” findes i dag knap 30 steder landet over, og årligt ydes der hjælp til 1500-2000 mennesker.

“Vi afsætter en time til hver rådgivning, og borgerne kan komme lige så mange gange, det er nødvendigt. Dermed kan vi komme omkring hele sagen i ro og mag, hvilket ofte er nødvendigt for vores udsatte målgruppe”, siger projektleder June Crondahl.

KFUM’s Sociale Arbejde ønsker i øvrigt at forebygge, at så mange mennesker ender i gældsspiraler.

Organisationen anbefaler, at politikerne i Folketinget laver et indgreb, så der bliver sat loft over den årlige omkostningsprocent (ÅOP) på 20 procent. Ligeledes bør der indføres en grænse for, hvor meget man samlet risikerer at skulle tilbagebetale på et lån i hele lånets løbetid, som man kender fra England. KFUM’s Sociale Arbejde mener, det må være rimeligt, at man højst skal tilbagebetale sammenlagt for eksempel 20.000 kroner, hvis man låner 10.000.

Kviklåns-firmer bør desuden forpligtes til at foretage en bedre kreditvurdering af låntagere. Og reglerne for reklamer for kviklån bør strammes op, mener KFUM’s Sociale Arbejde.

 

 

Få gratis hjælp – eller bliv frivillig

Den gratis gældsrådgivning i Randers er for socialt udsatte mennesker. Gældsramte kan booke samtaler ved at henvende sig på telefon: 86 41 42 51.

 

Hvis man gerne vil være frivillig gældsrådgiver, kan man kontakte projektleder June Crondahl på mobil: 31 12 79 91.

 

Man kan læse mere om gældsrådgivningen “På Fode Igen” på www.kfumsoc.dk/paafodeigen

 

FAKTA OM “PÅ FODE IGEN” OG KFUM’S SOCIALE ARBEJDE
Gældsrådgivningen “På Fode Igen” drives af KFUM’s Sociale Arbejde, som er en af Danmarks største diakonale sociale organisationer med over 120 sociale institutioner og tilbud. Knap 1000 ansatte og 2300 frivillige arbejder landet over for mennesker i udsatte livssituationer – for eksempel i gratis rådgivninger, sociale caféer, socialøkonomiske virksomheder, genbrugsbutikker, døgninstitutioner, bosteder for hjemløse, Center for Ludomani og meget andet.