Indtil videre har 160 lokale erhvervsfolk, iværksættere, offentlige institutioner, frivillige og andre ildsjæle tilmeldt sig aktørmøde om FN’s verdensmål. Aktørerne mødes 22. januar og drøfter, idéudvikler og sparrer om arbejdet med verdensmål og planlægning af et lokalt folkemøde

 

Kampagnen “Randers for Målene” og det forestående aktørmøde i Randers har vakt stor interesse hos både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger. 160 aktører har derfor allerede tilmeldt sig mødet, der skal danne rammen for, at aktørerne kan få viden og inspiration til arbejdet med verdensmålene og idéudvikle på et folkemøde om verdensmål i Randers d. 29. maj.

Nogle tilmeldte har arbejdet med FN’s verdensmål i flere år, andre er lige gået i gang, men ens for dem alle er, at de fremover vil indgå i et stærkt fællesskab om at udbrede kendskabet til målene.

“Jeg er rigtig glad for stor den store opbakning og for, at vi her i Randers er godt rustet med ideer og knowhow til at tage fat på de udfordringer det vil være at række efter verdensmålene. Opbakningen er et godt tegn på, at aktørmødet og det kommende folkemøde rammer på et tidspunkt, hvor rigtig mange netop efterlyser viden og har et stort engagement i at nå målene. Jeg ser frem til at byde alle velkommen til aktørmødet,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Aktørmødet foregår på Underværket onsdag 22. januar kl. 15-17.30.

 

Sidste tilmelding til er fredag 17. januar kl. 12

 

Fakta

FN’s 17 verdensmål skal sikre én bæredygtig verden for alle inden 2030. Det betragtes som vor tids vigtigste plan. Byrådet i Randers vedtog i forbindelse med budget 2020-2023, at kommunen skal gå foran og bidrage til at udbrede de 17 verdensmål sammen med både offentlige institutioner, borgere, organisationer og erhvervsliv. For at nå det mål, er der indgået et samarbejde med nonprofitorganisationen Global Public, der står bag kampagnen “Danmark for Målene”. Samarbejdet skal bidrage til at udbrede verdensmålene i Randers som led i en indsats, der er landsdækkende.

 

Info om kampagnen, aktør- og folkemøde findes på www.randersformålene.dk