Forvaltningen i Randers Kommune foreslår nu, at der oprettes et trafiksikkerhedsråd i Randers Kommune.

Østjyllands Politi vil gerne deltage i rådets arbejde, og forvaltningen har været i dialog med politiet om forslag til formål og sammensætning af rådet.

Det skal bidrage til at øge fokus på at forbedre sikkerheden og trygheden på vejene.

Det er tanken, at rådet skal mødes op til fire gange om året.

Trafiksikkerhedsrådet vil være rådgivende overfor miljø- og teknikudvalget og byrådet.