I Randers Kommune har Udviklingsudvalget nu sendt et lokalplanforslag for et område øst for Rosenørnsgade i Randers i offentlig høring i fire uger.

Det primære formål med lokalplanen er at sikre et forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning, Valsemøllen og de andre bevaringsværdige bygninger i området.

Lokalplanen udlægger området til bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål.

Udover at sende planen i høring har udvalget besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.