Ældre Sagen Randers med ca. 14.400 medlemmer er meget bekymret over, at Midttrafik og Randers Kommune vil ændre buslinjerne 10 og 11 og sløjfe lavbusserne.

Vi blev fortalt, at der ville komme en opgradering af bustrafikken, men den er svær at få øje på.

Der har de seneste dage været mange pressehistorier om de problemer, ændringerne vil medføre. Senest 16. januar 2020, hvor artiklen beskriver de problemer, der opstår for ældre med rollator, når buslinjerne 10 og 11 nedlægges med en ny køreplan.

Lavbusserne forsvinder, og den fremtidige busbetjening vil ske med busser med højtbeliggende gulv plus flere trin derop. Dette forhold vil gøre det næsten umuligt for de mange ældre, som er afhængig af deres rollator, at benytte bustransporten ind til Randers centrum. Her tænkes ikke mindst på de ca. 100 ældre, der bor i den private afdeling af Randers Kollektivhus.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre Midttrafik sammen med Randers Kommune til at sikre, at der også i fremtiden er lavbusser til rådighed på de buslinjer, som nedlægges med den nye køreplan.

 

Formand for Ældre Sagen Randers-Nørhald-Langå

Annette Nielsen

Ældre Sagen Randers-Nørhald-Langå

Odinsgade 14A

8900 Randers