Over 100 millioner kroner er det beløb vi i dag har besluttet at investere i folkeskolerne i Randers Kommune.

Pengene skal bruges til dels at løfte skolernes fysiske undervisningsmiljø og dels til at understøtte undervisningspersonalet i almenskolerne. Det skulle gerne resultere i bedre trivsel hos vores elever.

Vi øremærker 12 millioner kroner til skolernes fysiske undervisningsmiljø. Vi har 22 skoler og behovene på skolerne kan være forskellige. Vi har derfor valgt, at lade det være op til skolens ledelse og skolebestyrelse i fællesskab at vurdere og beslutte, hvad de mest har brug for. Fysisk undervisningsmiljø kan være indeklima (lys, lyd, luft) og/eller fysiske rammer (stole, bøger, computere).

Det sidste års tid har udviklingsprojektet ”Skolen for alle” været i gang på Hornbæk og Hobrovejens Skole. Formålet har været at udvikle en bæredygtig model for, hvordan vi i Randers Kommune kan realisere visionen om en skole for alle.

Politik handler om at sætte retning og i Socialdemokratiet er vi ikke i tvivl. Vi ønsker, at alle børn – også børn med særlige behov og de meget dygtige – skal have mulighed for at være en værdifuld del af fællesskab. Når vi ønsker, at alle børn skal være inkluderet i voksenlivet, så skal vi starte i børnelivet med at lave inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til at være forskellig og hvor børn, der har det vanskeligt, kan finde sig selv – og en plads. Udviklingsprojektet ”Skolen for alle” har vist, at der er et stort behov for at understøtte undervisningspersonalet på almenskolerne. Derfor har vi valgt at øremærke de resterende midler (92 millioner kroner) til flere voksne i almenskolen. På den måde er det vores ønske, at give skolerne mulighed for at flytte fokus hen imod et socialt inklusionssyn, som skal sikre, at vi i stedet for at se og tale om de enkelte børn, taler om, hvordan vi kan udvikle og ændre skolens rammer, så flere børn får mulighed for at være en værdifuld del af fællesskabet.

De første skridt er taget, og vi er nu på vej ud i en fælles rejse, hvor målet er den inkluderende skole, ja måske kommune.

 

Steen Bundgaard (formand Skole og Uddannelse)

Pia Moldt og Lise-Lotte Leervad Larsen (medlem Skole og Uddannelse)

Byrådsmedlemmer for S