Garant for stabilitet og udvikling

Lene Skipper fra Vorup FB Gymnastik blev ved Sportsfest 2019 kåret som ”Årets leder” og belønnet med en pris på 5.000 kroner.
”Lene, du får prisen, fordi du i 35 år været frivillig i Vorup FB Gymnastik. Du er garant for stabilitet og udvikling, og derfor er det lykkedes dig at få kvindegymnastikken godt op at køre i foreningen,” sagde folkeoplysningsudvalgets formand Else Norvin, der overrakte prisen til Lene Skipper, der har siddet i bestyrelsen i over 20 år og lægger mange timer i sit formandsarbejde og gør det med stor flid og interesse. ”Der er stort set ikke et arrangement i Vorup uden Lene, der er en kompetent, samvittighedsfuld og respekteret foreningsleder og instruktør, der virkelig brænder for sin forening.
Lene har gennem alle årene betydet meget for lokalsamfundet i Vorup, hvor hun også har taget del i etableringen af det borgerdrevne hus Vorup Huset på den nedlagte skole,” sagde Else Norvin.

 

Aktiv i klubben i mere end 40 år

Jim Jeppesen fra Helsted Fremad IF blev ved Sportsfest 2019 tildelt

SIKR’s Rejselegat på 5.000 kroner.

Kriterierne for at modtage legatet er “En leder i en SIKR-medlemsforening, der har udført et stort stykke frivilligt, uegennyttigt arbejde for sin forening og/eller sit forbund gennem mindst 10 år.”

Og det må man sige, Jim Jeppesen har.

”Jim Jeppesen får prisen for gennem mere end 40 år at have været særdeles aktiv i klubben og bl.a. fungeret som både kasserer og kampfordeler,” sagde SIKR-formand Renè Skjøde Andersen, der overrakte Jim legatet.

 

Stor indsats for medlemmer og idrætten

Randers Freja Atletik & Motion fik ved Sportsfest 2019 SIKR’s klubpokal og 5.000 kroner.

Pokalen tildeles en klub, der i årets løb har gjort en stor indsats for sin idræt og for sine medlemmer. Med prisen følger ligeledes en check på 5000 kroner. Randers Freja Atletik og Motion fik Klubpokalen for deres arbejde med at skabe inkluderende træningsmiljøer for såvel handicappede som for raskatleter indenfor atletik og motion.
Randers Freja Atletik & Motion har igangsat projekter, hvor parasporten kan udvikles som en integreret del af atletikken i klubmiljøet. Her tænkes en anderledes tilgang til udvikling af para-sporten ind i et raskmiljø.

 

 

En fantastisk indsats

Oliver Shadwell fra Randers Freja Atletik og Motion fik ved Sportsfest 2019 overrakt SIKR’s Ungdomspokal og 5.000 kroner,

Prisen gives af SIKR til “en ung træner/leder i alderen 16-23 år, der gennem særlig høj kvalitet i trænergerningen har kunnet tiltrække og fastholde ungdomsidrætsudøvere for sin klub.

Oliver Shadwell fik prisen for i de sidste otte år med sin rolige facon at have ydet en fantastisk indsats i forhold til børnetræningen og altid være igangsætter og drive initiativer til glæde for børnene.