Kommunen fortsætter positivt tiltag med fast tilknyttede læger på plejecentre, der har kørt de sidste to år med stor succes. Det glæder Jytte Pedersen, beboer i Kollektivhuset

 

I perioden 2016-2019 har faste centerlæger i forbindelse med en national forsøgsordning været en mulighed for plejecentrene i Randers Kommune. Ordningen har vist, at en fast tilknyttet centerlæge løfter den sundhedsfaglige kvalitet, og derfor ønsker Randers Kommune nu at fortsætte ordningen.

“Du kan altid få fat i lægen, og han hilser, når han går på gangen. Og så er det nemmere end at skulle helt ind til byen”, siger 80-årige Jytte Pedersen, der bor i plejebolig i Kollektivhuset på Viborgvej.

Godt halvdelen af kommunens plejecentre har fået tilknyttet en fast læge, og der arbejdes fortsat med at matche de resterende plejecentre med læger.

Ordningen betyder blandt andet, at den faste læge kommer jævnligt på centret, og at beboerne tilbydes at vælge lægen som deres egen læge.

“Men det er kun et tilbud, vi presser ikke nogen til at skifte. Men nu har næsten 40 beboere taget imod tilbuddet her hos os”, fortæller Centerleder Helle Dreisig.

 

Arbejder sammen

Ordningen giver også mulighed for at udvikle det fælles samarbejde. For eksempel kan lægen rådgive og undervise personalet, og de kan i fællesskab lave aftaler indenfor typiske problemområder blandt ældre – for eksempel fald og urinvejsinfektion.

“Det giver os mulighed for at tilrettelægge vores arbejde med faglig viden fra lægen og det giver en tryghed og en mere gunstig arbejdsgang”, fortæller Helle Dreisig.

“Vi kan altid få fat i ham vi har og skal ikke vente flere timer på at han vender tilbage. Det samme gælder beboerne”, siger hun.

Ordningen blev indført i 2016 i forbindelse med en aftale mellem den daværende region, Danske Regioner og de praktiserende lægers organisation. Der blev afsat cirka 100 millioner kroner i forbindelse med implementering af aftalen. Midlerne finansierer den sundhedsfaglige rådgivning, lægerne yder på centrene.

De nationale midler udløb med udgangen af 2019 – herefter er der afsat yderligere 20 millioner kroner nationalt til videreførelse af ordningen i 2020 og 2021 via reservemidler fra satspuljen.

“Vi forventer at fortsætte ordningen også efter 2021, da den styrker det fælles samarbejde omkring borgerne”, fortæller Dorthe Høgh Hansen, der er AC-konsulent på Sekretariatet for sundhed, kultur og omsorg i Randers Kommune.

 

Glad for omsorgen

Jytte Pedersen, der har været indehaver af Favoritten på Østervold i 46 år, sammen med sin mand Finn Pedersen, flyttede for knap tre år siden ind i Kollektivhuset, da det kneb med blodårerne i benene. Hun er lige blevet opereret og har nu brug for at komme sig. Før ordningen kom i stand havde hun haft den samme læge i 25 år.

“Men da han holdt var det ikke nogen svær beslutning at skifte til ham, der kommer her på plejecentret”, fortæller hun.

“Jeg synes det er behageligt at jeg ved han kommer fast hver mandag. Så behøver jeg ikke skal ind til byen. Jeg behøver heller ikke bekymre mig om jeg kan få en tid. Og så er han en meget behagelig mand”, siger hun med et smil.

Og så vinker han altid, når han går forbi hendes lejlighed – hvilket gør det hele mere trygt, mener hun.

“Men jeg bruger ham ikke så tit. Der er jo ingen grund til at kalde på lægen, hvis man ikke fejler noget”, siger hun.

Hun synes, det er en praktisk ordning, der giver de ældre mere tryghed.

“Og så kender han jo sine patienter, og det er meget vigtig for en læge”, siger Jytte Pedersen.

 

Kun et tilbud

På Kollektivhuset gik man med i ordningen, fordi den havde været i brug andre steder, og der havde evalueringen vist et rigtig godt resultat.

“Der er jo mere og mere indenfor omsorgsområdet, hvor man går tilbage til det oprindelige. Da jeg var elev for 35 år siden på Lindevænget, havde beboerne også en fast læge. Og det er så det, man er gået tilbage til nu. Jeg synes, det er rigtig godt, for det øger trygheden”, siger Helle Dreisig.

Det anderledes nu fra dengang er dog at det i dag kun er et tilbud, og ikke obligatorisk.

“Der er også noget forebyggende i at have en fast læge der kommer en gang om ugen. Vi kan måske tage flere ting i opløbet, ved at vi snakker med lægen om beboerne. Så kan vi også sætte ind med vores faglighed – det gavner også lægens arbejde”, fortæller hun.

Lægen Lars Risager føler sig også bedre rustet til sit arbejde med ordningen:

“Når vi har faste aftaler, kan vi optimere arbejdet, og det gør min hverdag mere struktureret. Derudover lærer jeg plejepersonalet og beboerne bedre at kende, og de ting gør, at vi hurtigere kan sætte den rigtige behandling i værk for den enkelte beboer. Derfor er det her den helt rigtige løsning”, fortæller Lars Risager, der er fast læge på plejecentret Kollektivhuset og formand for de praktiserende lægernes organisation (PLO) i Randers.

Også formanden for Omsorgsudvalget i Randers Kommune, Fatma Cetinkaya, er glad for ordningen:

“Vi kan se, at både plejecenterpersonalet og lægerne er glade for samarbejdet. Vi oplever, at det tætte samarbejde giver smidighed, kvalitet og tillid, og det er i sidste ende til gavn for beboerne. Derfor vil vi gerne fortsætte med at prioritere ordningen”, fortæller hun.

I den tid ordningen har eksisteret, er andelen af beboere, der bruger den tilknyttede plejecenterlæge, steget fra cirka 25 procent af beboerne til knap 60 procent af beboerne på plejecentrene. Tallene er gennemsnit for centrene i Randers Kommune, der har fået tilknyttet en fast læge.