Der har i mange år været problemer med fremkommeligheden i krydset Paderup Boulevard-Minervavej. Et kryds, hvor rigtig mange uddannelsessøgende skal igennem hver morgen og eftermiddag. Midttrafik har meddelt om forsinkelser i myldretiden på op til 10 minutter.

I følge rapporten “Trafikanalyse for Paderup” er Paderup Boulevard en uheldsbelastet strækning, hvor der i udpegningsperioden er indtruffet 16 uheld, heraf 6 med personskade.

Et enigt Miljø- og Teknikudvalg har indstillet, at vi etablerer en venstresvingsbane fra Paderup Boulevard ind mod Minervavej.

Sagen er nu blevet vedtaget i Randers Byråd.

Forvaltningen vurderer, at dette projekt kan gennemføres for 1,7 mio. kr.

Projektet vil skabe bedre fremkommelighed og mere sikkerhed i dette kryds, og det synes vi i Socialdemokratiet er vigtigt. Det er den politiske prioritering vi har.

Pengene er små. Det er de altid når vi ønsker mere. Vi er valgt for at prioritere.

Socialdemokratiet vil prioritere, at vi nu skal have flere børn på cyklen. Det er der, det store fremtidige arbejde skal gøres.

Skolevejene skal være i orden. Det er de mange steder allerede nu. Men der er stadig opgaver, der skal løses.

Hvordan vi gør det, skal vi i tænkeboks for at finde ideer til.

 

Karen Lagoni og Iben Sønderup
Byrådsmedlemmer Socialdemokratiet, Randers Kommune
Medlemmer af Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune