Regeringens forslag til udligningsreform giver årligt 83 mio. kr. til Randers Kommune. Der er dog knaster, der ikke er på plads endnu, fx er det usikkert, hvad der skal ske med finansieringstilskuddet. Hvis det bortfalder, er det reelt tale om status quo, så der er al mulig grund til at fastholde presset på Christiansborg. Men skulle det lykkes for et flertal på Christiansborg at vedtage en mere retfærdig udligning, der sikrer flere penge til Randers Kommune, er SF’s holdning klar. Hver en krone skal gå til velfærd.

Efter mange år med besparelser på besparelser er listen over behov desværre lang.

Øverst på den liste står minimumsnormeringer i alle vores vuggestuer og børnehaver

Det vil betyde 1 voksen til 3 børn i vuggestuerne og 1 voksen til 6 børn i børnehaverne. En stor del af pengene til indfasningen af minimumsnormeringerne er sikret i finansloven, men i SF Randers ønsker vi, at det skal ske så hurtigt som muligt. Vi vil kæmpe for, at det sker på institutionsniveau. Så alle børn og forældre kan mærke en markant forbedring i deres daginstitution.

Folkeskolerne skal være borgernes førstevalg i Randers

Derfor skal vi sikre, at flere vælger folkets skole til, at flere af vores dygtige didaktiske og pædagogiske uddannede medarbejdere får arbejde ude i klasserne og gode undervisningsmiljøer for eleverne.

Specialundervisningen er under pres

Vi ønsker at fjerne hele besparelsen på kommunens specialskoler, som skal gennemføres de næste år – og derudover er det tvingende nødvendigt at reinvestere i kommunens specialklasser. Besparelserne har ramt børnene i specialklasserne alt for hårdt.

Manglende prisfremskrivning er en usynlig besparelse 

SF ønsker at sikre, at der prisfremskrives i alle kommunens tilbud. Så der ikke skal spares hvert eneste år ude på alle vores institutioner. Det rammer alle, både børn, udsatte og ældre, men særligt hårdt rammes de borgere, som har brug for hjælpemidler for at klare hverdagen. – Det kan vi ikke være bekendt.

Klippekortsmodellen til de ældre borgere giver livskvalitet.

Vi ønsker, også i fremtiden, at vores ældste medborgere kan få glæde og livskvalitet ud af klippekortordningen. I SF ønsker vi at fastholde ordningen og et øget fokus på at bekæmpe ensomhed. Lad os sikre hjælpen til de svageste ældre, det har de sgu fortjent efter et langt og hårdt liv.

Alle børn og unge fortjener et fritidstilbud

Det er alt for dyrt at gå i SFO og fritidshjem i Randers Kommune. Det betyder, at mange familier fravælger fritidstilbuddet. Alle børn har brug for at lege og indgå i fællesskaber. Ensomhed og isolation blandt børn er et stigende problem. I SF ved vi, hvad fællesskab og et godt fritidstilbud betyder for børn og unge.

Hjælp til unge med ondt i livet

Der er for mange unge, som går rundt og har ondt i livet. For SF har gratis psykologhjælp til unge været en mærkesag i mange år. I Randers har vi nu afprøvet det – og det virker. Derfor vil vi udvide gruppe til at inkludere unge op til 30 år og fortsætte ordningen permanent.

Gammel gæld på socialområdet presser servicen

Borgere med handicaps, misbrug, udsathed samt tilknytning til psykiatrien mærker hvert år forringelser i deres tilbud, fordi socialområdet skal afvikle en stor gammel gæld. Den bør eftergives, så området som minimum kan fastholde niveauet.

Det er endnu ikke til at sige, om den nye udligning bliver en realitet, eller præcist hvad det vil tilføre af midler til Randers Kommunes slunkne kasse. Men en ting er sikkert; det skal komme velfærden til gode. For det er velfærden, der har betalt prisen for massive besparelser i alt for mange år.

 

Rosa Lykke Yde
Medlem af Randers Byråd for SF Randers