Nu skal arbejdet med natur og udeliv for udsatte børn i dagtilbud i Randers Kommune under lup.

Dagtilbudsområdet indgår således fra 1. marts et treårigt samarbejde med ph.d. studerende, Brian Krogh Lassen, der skal studere området nærmere.

Det sker i samarbejde med VIA University College og Syddansk Universitet.

Projektet tager udgangspunkt i to udvalgte dagtilbud, som forventes at blive Dagtilbud Midt med Børnehuset Jennumparken, der arbejder målrettet med projektet ”Natur på tur” og Dagtilbud Nordøst, hvor der på tværs af dagtilbuddet er en fast udegruppe med vuggestuebørn.