I Region Midtjylland er der allerede arbejdet meget med inddragelse af borgerne.

Men nu mener Alternativet, at det er på tide, at Region Midtjylland tager et skridt videre. Derfor foreslås det, at der etableres et 3-årigt forsøgsprogram med et såkaldt Borgerting.

Det skal bestå af 40 frivillige og tilfældigt udvalgte borgere. Borgertingets sammensætning skal afspejle et bredt og repræsentativt udsnit af befolkningen.

Det foreslås, at medlemmerne modtager et honorar for deres indsats svarende til det beløb, som en person i dag modtager for at være domsmand.

Desuden skal de kompenseres for eventuelle rejseudgifter i forbindelse med møder i borgertinget.

Sagen skal drøftes i Forretningsudvalget i morgen.