I Randers Kommune skal politikerne i Udviklingsudvalget i denne uge tage stilling i en sag, der får stor trafikal betydning og vil påvirke både borgere og private virksomheder.

Det drejer sig om linieføringen af ny havnevej og klimabroen syd for fjorden.

Forvaltningen forslår nu, at de to veje skal samtænkes og at forslaget sendes i offentlig høring.

Og der peges på alternativ 2, som omfatter en ny linjeføring for Klimabro og Havnevejen, hvor Havnevejen kobles på Klimabroens forbindelsesvej.

Havnevejen og Klimabroens forbindelsesvej tilkobles det overordnede vejnet ved krydset Ørneborgvej/Grenåvej/Clausholmsvej.

Det bliver nødvendigt med ekspropriation af såvel private hjem som virksomhedsarealer. Og nogle borgere vil skulle leve med væsentligt mere trafik end i dag.

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om at gennemføre en høring af alternativ 2 i en periode på 6 uger fra 25. marts – 6. maj 2020.

Der arrangeres et offentligt borgermøde i offentlighedsperioden.