Randers Byråd bevilgede i går 10 millioner kroner til at forbedre brandsikkerheden på plejecentre og bosteder i Randers Kommune. Forventningen er, at alle boliger inden udgangen af 2020 lever op til gældende regler på området.

Boligministeren har efter den tragiske brand på Farsøhthus Plejecenter i august 2018, hvor tre personer omkom, bedt alle kommuner om at gennemgå brandsikkerheden i de kommunale plejecentre og bosteder.

Og det er i den forbindelse, at Randers Kommune har fundet fejl og mangler, som nu er i fuld gang med at blive udbedret.