I Randers Arrest var mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø tidligere en del af dagligdagen for de ansatte. Men nu er arbejdsglæden tilbage, sygefraværet rasler ned. Nu er arresten nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020

 

Mobning på arbejdspladsen, dårlig trivsel og et anstrengt forhold mellem ledelsen og medarbejderne. Det var årsagen til, at Randers Arrest i april 2018 fik et påbud fra Arbejdstilsynet om at rette op på det psykiske arbejdsmiljø. En opgave, der dermed lå øverst på Michael Kjær Sørensens bord, da han som enhedschef fik ansvaret for Randers Arrest i august 2018.

”Randers Arrest har været igennem en svær periode, efter det blev opgraderet til et kategori 2-arresthus og skulle huse nogle af landets hårdeste indsatte. Det var en opgave, som medarbejderne var blevet kastet meget hovedkulds ud i, og det endte i et fastgroet samarbejde i hele organisationen med dårlig trivsel og mobning til følge,” fortæller Michael Kjær Sørensen.

Han vidste, hvor han skulle tage fat og fik samlet alle medarbejdere, både de uniformerede betjente og de civile i form af skolelærere, sygeplejersker og kontorpersonale, på neutral grund for at kortlægge, hvilke problemer der var, og hvad der lå til grund for problemerne.

”Vi gik ind og satte fokus på vores kerneopgave – hvad er det, vi er sat i verden for at lave? Og så kortlagde vi ellers alle de opgaver og rutiner, der ligger fra klokken 7, når vi siger godmorgen, til klokken 20, når vi siger godnat. Vi fik fastlagt nogle klare, firkantede regler, såsom at man altid er to, der går ud for at låse op for en indsat. Og derudover fandt vi i fællesskab frem til, hvilke opgaver og regler som hyppigt udmøntede sig i konflikter, og kiggede på, om der var noget, vi kunne gøre anderledes eller ligefrem skære væk,” fortæller Michael Kjær Sørensen.

Han nævner som eksempel, at man fik fjernet en regel om, at pårørende må tage vakuumpakkede fødevarer med ind til de indsatte. En regel, der tidligere havde været genstand for hyppige og tidskrævende diskussioner med pårørende om definitionen på en vakuumpakket fødevare.

 

”Et helt andet personale man møder i dag”

En tværfaglig gruppe af medarbejdere mødes nu fire gange om året for på den måde hele tiden at evaluere og forbedre de daglige rutiner samt samarbejdet mellem faggrupper.

Resultatet af arbejdsmiljøindsatsen i Randers Arrest har været til at føle på. Medarbejdernes trivsel har taget et stort nøk op, viser den seneste undersøgelse, og alene fra 2018 til 2019 er korttidssygefraværet faldet med over en tredjedel fra 5,7 dage pr. medarbejder til 3,6. Og Arbejdstilsynet har i 2019 kvitteret med en grøn smiley for indsatsen.

”Det er et helt andet personale, man møder i dag. De er smilende, glade og imødekommende og har langt større overskud til at hjælpe hinanden,” siger Michael Kjær Sørensen.

Formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage siger:

”Randers Arrest har på under to år formået at vende en negativ udvikling med mobning på arbejdspladsen. Det er meget inspirerende at se, at man kan nå så langt med en målrettet strategi og opnå højere trivsel og lavere sygefravær, når ledelse og medarbejdere arbejder sammen om at løse problemerne på arbejdspladsen.”

Randers Arrest er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

 

Om Randers Arrest:

Randers Arrest hører under Kriminalforsorgen, som driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Randers Arresthus er et kategori 2-arresthus, hvilket betyder, at det har et særligt højt sikkerhedsniveau. Arresten modtager hovedsageligt varetægtsarrestanter, men har til tider også afsonere af fængselsdomme. Der er 43 pladser i Randers Arresthus.