Den kommende klimagade i Randers, Østergade/Slotsgade, er pakket ind i tæpper for at holde temperaturen oppe.

Tæpperne skal mindske hærdetiden for betonen, og sætter arbejdet i gaden i stå i en periode.

Arbejdet er en del af det nye klimatilpasningsprojekt, som Vandmiljø Randers har sat i gang.

Arbejdet i klimagaden kommer til at give lidt udfordringer for trafikanterne:

De kan forvente spærring af Thorsgade og en en mindre kørebane i Østergade/Slotsgade, de kommende ni uger, oplyser Vandmiljø Randers.