Madservice Kronjylland leverer som vanligt mad til ældre og udsatte borgere.

Det oplyser Randers Kommune.

Madservice Kronjylland leverer mad til omkring 900 hjemmeboende borgere i Randers, 250 borgere i Norddjurs samt en mindre del af den mad, som serveres på plejecentre.

Mange aktivitetscentres caféer er lukket som et led i at forebygge smitte med corona-virus. I stedet kan borgere, som normalt køber mad i caféerne, købe mad i de åbne centre.
Der er en opdateret liste over åbne centre på Randers Kommunes hjemmeside.