Randers Kommune er på vej med et påbud i en sag om etablering af en midlertidig parkeringsplads.

Pladsen er etableret bag Radio ABC på Brotoften men kommunen mener, at det er i strid med naturbeskyttelsesloven. Området blev i uge 13  belagt med grus.

– Det handler om, at man har lavet noget terrænregulering og man har etableret parkeringsplads indenfor det der hedder å-beskyttelseslinjen, og det må man som udgangspunkt ikke. Derfor er vi i gang med at forberede et påbud til ejeren om at det skal reetableres. Det sker sandsynligvis i løbet af i dag, siger direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, Jens Heslop.

Hvis påbuddet ikke bliver efterkommet kan det i yderste konsekvens ende med en politianmeldelse.

Men kommunen håber, at kunne finde en løsning med ejeren, advokat Bent Stamer, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.