Et lille hold forskere fra DTU Aqua kæmper i disse dage en kamp mod tiden.

For netop nu påbegynder den havørredyngel, der har befundet sig i Gudenåens små vandløb, sin rejse mod havet. Her vil de vokse sig store og forhåbentligt senere vende tilbage til Gudenåens gydepladser som store havørreder.

Forskerne skal nå at mærke 150 små, vilde havørreder for at kunne følge deres færd ned gennem Gudenå ud til Randers Fjord. Mærkerne udsender lydsignaler, så vandrende fisk kan registreres på et antal lyttestationer placeret i Gudenå og Randers Fjord.

Undersøgelsen er en del af projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen”, skriver Randers Kommune på sin hjemmeside.