Forældre i Region Midtjylland og resten af landet som har deres børn hjemme skal forsat betale for dagtilbud, SFO og klub.

Det gælder også frokostordning.

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Men trækker nedlukningen ud er der udsigt til en ændring.

Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling med folketingets partier, står der på hjemmesiden.