Gruppeformændene i Randers Byråd blev på et skypemøde i går enige om at fremrykke en række anlægsaktiviteter.

Det skønnes at kommunen i alt kan igangsætte ekstra aktivitet for op imod 65 mio. kr., hvoraf cirka 40 mio. kr. kan nå at få virkning i 2020.

“De anlægsaktiviteter vi sætter i gang, skal vi for eksempel hyre håndværkere til, siger borgmester Torben Hansen i en pressemeddelelse.

– Vi har nikket til en bruttoliste af både større renoveringsarbejder og en lang række opgaver, som under alle omstændigheder ville være blevet sat i gang – men nu gør vi det hurtigere end planlagt.

-Og så vil jeg gerne kvittere for, at gruppeformændene i byrådet i høj grad havde fokus på at stå sammen og finde gode løsninger her midt i en krise og en tid, hvor det handler om, at vi skal tage godt hånd om de borgere, der har brug for det, sikre at kommunens drift kan fortsætte og sikre, at vi kan understøtte erhvervslivet, siger Torben Hansen.

Aktiviteter, der nu sættes i gang:

En række nødvendige ombygninger kryds, belægningsarbejde og signalreguleringer. Anlæg af buslommer og svingbaner og nye fortove samt asfaltarbejde. Renovering og vedligeholdelsesopgaver på en række bygninger, udskiftning bænke og affaldskurve ved Skovbakken i Randers, renovering og vedligeholdelse af skulpturer samt diverse arbejder på boldbaner er noget af det, der sættes i gang.