For at styrke akutberedskabet i Randers bliver otte sygeplejersker fra Randers Kommune i dag og i morgen oplært i at betjene respiratorer på Regionshospitalet Randers.

De skal stå klar, hvis hospitalets respiratorsygeplejersker skulle bliver syge, oplyser kommunen.

Regionshospitalet har henvendt sig, og på den baggrund har Randers Kommune stillet sygeplejerskerne til rådighed. Det drejer sig om fire sygeplejersker fra sundhedsplejen, to sygeplejersker fra ældrecentre samt to hjemmesygeplejersker.