“Sammen om vores by og vores lokalsamfund”. Det er titlen på en politisk aftale, som partierne og listerne i Randers Byråd netop har indgået. Aftalen handler om den helt ekstraordinære situation, samfundet står i.

“Situationen er ekstraordinær og kalder på politisk initiativ og samling” står der i aftalen.

Aftalen er et udtryk for at partier og lister i Randers Byråd ønsker at holde hånden under den lokale økonomi, lyder det i en pressemeddelelse fra Randers Kommune. Det har samtidig været væsentligt for parterne bag aftalen, at ingen af de lokale tiltag fortrænger udgifter til borgernær velfærd.

Med aftalen anmoder parterne forvaltningen om at fremrykke alle de aktiviteter og investeringer som kan fremrykkes, ligesom det allerede er aftalt, at anlægsaktiviteter og større anskaffelser for en samlet værdi af 65 mio. kr bliver fremrykket. Af dem vil cirka 40 mio. kr. blive anvendt i år.

Eksempler på opgaver er alt fra at renovere tagrender og tagpap, udskifte vinduer, maler- og fugearbejde til energiprojekter i bygninger som centralanlæg til varme og ventilation, ombygning af lyskryds og belægningsarbejde.
Samtidig udskydes opkrævning af dækningsafgiftens 2. rate efter, at det er blevet muligt som følge af en aftale mellem regeringen og KL.

Parterne er også enige om, at de 2 mio. årligt, som var sat af i både 2020 og 2021 til at implementere en Midtbystrategi, nu alle kan anvendes i 2020. Formålet er at give midtbyen et markant løft og støtte de forretningsdrivende i at komme på fode igen.