Mandag 20. april indleder Vejdirektoratet et større vedligeholdelsesarbejde på Gudenåbroerne, der fører E45 over Gudenåen ved Randers

Arbejdet skal forlænge levetiden på de snart 50 år gamle broer.

Helt konkret skal der ske en større renovering af broernes lejer, som befinder sig under kørebanen.

Og i den forbindelse skal der også udføres betonreparationer i de områder på broernes undersider, hvor de nye lejer skal monteres.

Arbejdet foregår under broerne og vil ikke være direkte synligt for trafikanterne.

Vejdirektoratet har forsøgt at tilrettelægge det således, at trafikanterne generes mindst muligt.

Der vil således ikke være afspærringer, men trafikanterne kan opleve periodevise hastighedsnedsættelser på broerne fra de nuværende 110 km/t til 80 km/t.

Vedligeholdelsesarbejdet  varer frem til november.