Corona-nedlukningen har stillet store krav til vores omstillingsparathed og evner for krisestyring. Den har stillet os som byrådsmedlemmer over for en samarbejdsopgave, som vi ikke kendte til for få måneder siden.

Jeg mener jo, at Randers som by og kommune har en særlig evne til at stå sammen, når nogen er i nød. Vi har set eksempler på, at folk er blevet reddet fra druknedøden i havnen. Vi har oplevet hvordan store grupper mennesker går ud og leder, når et medmenneske er forsvundet. Vi har oplevet hvordan Venligboerne under flygtningekrisen i 2015 gjorde et stort integrationsarbejde, og hvordan de siden har hjulpet en lang række mennesker i nød, både danskere og nytilkomne. Det er Randers’ folkesjæl.

 

Jeg ved ikke, om vi byrådsmedlemmer repræsenterer Randers’ folkesjæl. Men vi repræsenterer dog et udsnit. Under coronakrisen har vi arbejdet ekstraordinært godt sammen, hvilket har bevirket, at hele byrådet står bag den aftale, vi har indgået, om initiativer på grund af COVID-19. ”Sammen om vores by og vores lokalsamfund”, hedder aftalen, som bl.a. rækker en hånd ud til de dele af erhvervslivet, som kommunen har indflydelse på.

Desuden forsøger vi at række en hånd ud til sårbare borgere. Samtidig har alle forvaltningsområder og medarbejdergrupper ydet en stor ekstra indsats, helt ud over det sædvanlige. Det er meget flot.

Men vi er også i en usædvanlig situation. Som folketingskandidat har det været betryggende at kunne være i kontakt med mine kolleger på Christiansborg i forbindelse med de mange spørgsmål, der er opstået i forbindelse med nedlukningen. Vi har oplevet en handlekraftig statsminister, som har holdt befolkningen – både voksne og børn – godt orienteret under hele forløbet.

Jeg er meget glad for, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd.
På kulturområdet er jeg meget tilfreds med, at man i forløbet har rakt en hånd ud, både til vores små selvstændige kunstnere, som er særligt udsatte på deres indkomstgrundlag i denne tid, og til vores større kulturkraftcenter, Værket, som står over for et stort økonomisk tab.

Samtidig frygter jeg, at mange, trods hjælpepakker, mister deres indtægtsgrundlag. Og som formand for Bevillingsnævnet er jeg dybt bekymret for hele vores restaurationsmiljø i Randers Kommune.

Vores sundhedsvæsen, en supertanker i vores samfund, har formået at ændre kurs, har omlagt store dele af den daglige praksis for at sikre patienter og personale bedst muligt mod smitte med coronavirus og sikre den nødvendige kapacitet til behandling af patienter med covid-19. Det er imponerende. Samtidig har vi stort set ingen klager hørt fra de personalegrupper, der har stået i frontlinjen for smitte med denne farlige sygdom. De har passet deres arbejde og potentielt været udsat for smitte, hvilket en del også er blevet.

Og fordi borgerne har været så gode til at efterleve myndighedernes retningslinjer, går det nu den rigtige vej, således at Danmark kan begynde forsigtigt at åbne samfundet igen. Det er godt for vores samfundsøkonomi, og derfor er det godt for den fremtidige velfærd.

Jeg er særlig glad for, at de selvstændige inden for sundhedsområdet nu kan åbne igen; det vil sige tandlæger, fysioterapeuter, optikere, kiropraktorer m.fl. Tandlæger er en del af vores sundhedsvæsen, og i deres konsultationer opdages ofte sygdomme, som patienten ikke selv kendte til. Sygdomme, som viser sig i munden. Det kan fx være kræft, hjertesygdomme eller diabetes, altså alvorlige sygdomme. Derfor er det en ekstra sikkerhed for borgerne, at muligheden for at komme til tandlægen nu er der igen.

Jeg tror, vores samfund vil være præget af corona-krisen i lang tid fremover. Og hvis vi skal komme godt igennem og ud ”på den anden side”, er det vigtigt, at vi alle fortsat passer på hinanden ved at holde afstand.

Tak til alle for den ekstraordinære indsats.

 

Iben Sønderup,(S) folketingskandidat og byrådsmedlem