I dag genåbner Retten i Randers i lighed med landets øvrige domstole.

Retten i Randers lukkede ned den 13. marts for at undgå spredning af Coronavirus, og retten har siden kun behandlet sager med fysisk fremmøde, hvis der har været tale om kritiske sager.

Retsmøderne skal gennemføres under overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav. Der vil derfor for hver enkelt sag blive taget stilling til, om den kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Der vil være håndsprit ved indgangen til retsbygningen, udenfor retslokalerne og i retslokalerne. Der opfordres til at bruge håndspritten ved indgangen til retsbygningen, når man går ind i et retslokale, og når man går ud af et retslokale.

Adgangen til retslokalerne for andre end sagens deltagere vil blive begrænset for at overholde sundhedsmyndighedernes afstandskrav.