Efter en længere proces i Skole & Uddannelses udvalget er vi nu klar til at igangsætte et omfattende renoveringsprojekt af kommunens skoletoiletter. Eleverne er blevet inddraget i processen og der er lyttet, for netop skoletoiletterne har været en gennemgående udfordring i trivselsundersøgelser. Øget trivsel kommer dog ikke blot med nye toiletter med ny musik – det handler også om ændret adfærd. I denne Corona periode har man haft meget fokus på hygiejne, hvilket børnene forhåbentlig tager med videre efter Corona tiden. Vigtigt er jo at hvis man ikke afleverer et toilet, som man selv ønsker at modtage et toilet, tror jeg ikke at vi har øget trivslen på skolerne på dette område, så jeg håber med øget involvering med ændring af toiletadfærd på skoleskemaet og renovering, at vi kan se frem til øget trivsel i de næste undersøgelser.

Vi har fundet 10.575.000 kr. fra budgettet til udbygning af folkeskoler i 2021 på trods af budgetparternes mindre tildeling ved sidste budgetforlig. Jeg er glad for at vi netop kan igangsætte projektet i denne krisetid, så vi med investeringen kan understøtte de lokale håndværkere, der går en udfordrende periode i møde med forventet lavere aktivitetsniveau i samfundet.

Senere vil vi igangsætte renovering og reetablering af gårdtoiletter, for ja – der er stadig skolen med toiletter i gården, hvilket måske også understreger, at vi kan finde mange anlægsprojekter til de få midler udvalget har til rådighed hvad angår udbygning af vores folkeskoler. Så udvalget arbejder gerne videre med at finde projekter, så vi kan understøtte beskæftigelsen hos de lokale håndværkere.

 

Anders Henrik Jensen

Byrådsmedlem Venstre, Randers