”Haslund skal være endnu mere attraktiv at bo i”. Det er filosofien bag et udbygningsprojekt, som skal tilføre lokalsamfundet Haslund 4-500 flere beboere

 

Et boligområde, som kommer til at omfatte både parcelhuse og rækkehuse, hvilket samtidig vil åbne mulighed for, at Haslund kan få en dagligvarebutik er på tegnebrættet i Haslund.

Det nye boligområde vil blive placeret øst og nord for Ulvehøj og dækker arealerne mellem boldbanerne og erhvervsområdet ved Frederiksdalvej. Etableringen af en dagligvarebutik er ikke en del af initiativtagernes plan, men et forslag, som peger på en placering på det kommunale areal mellem Ulvehøjhallen og Hammelvej.

Haslund Beboer og Grundejerforening er meget positive overfor planerne:

”Vi har fået projektet om Fremtidens Haslund præsenteret på et møde med initiativtagerne, og der er fuld opbakning til byudviklingsplaner i Haslund”, siger formand Peter Gregersen.

”Bestyrelsen lægger heller ikke skjul på, at det vil være et særdeles attraktivt element, hvis der også kunne opføres en dagligvarebutik på hjørnet af Møllevangsvej og Hammelvej”.

Peter Gregersen er personligt meget begejstret for forslaget om den kommende udbygning:

”Flere indbyggere vil styrke Haslund. Vi kan få udnyttet et område, hvor der ikke er den bedste landbrugsjord. Vi kan få en naturlig afgrænsning mod øst i forhold til erhvervsområdet. Vi kan tiltrække nye borgere til Randers kommune, og vi kan ad den vej øge beskatningsgrundlaget, så der måske kan blive råd til ny asfalt på f.eks. Haslund Klostervej, Møllevangsvej og nogle af de andre veje i området, som er ret forsømte”.

”Haslund ligger på den rigtige side af motorvejen”, fortsætter Peter Gregersen.

”Vi har stort set ingen støj derfra. Vi har en by, hvor der er rekreative områder, skov og stisystemer. De nye boliger kommer til at ligge i gåafstand til Ulvehøj, og der vil ikke være trafik, som generer den øvrige del af Haslund. At bo i en by, hvor børnene selv kan gå til sport og i skole uden at skulle køres i bil, er meget attraktivt. Skal man på arbejde i Århus, så er Skejbybakken kun 20 minutters kørsel væk”.

Det er mange år siden, at Brugsen og senere ”Døgneren” i Haslund lukkede, og dermed blev Haslund en af de mange omegnsbyer, som var helt uden dagligvarebutik. I en årrække var byen slet ikke nogen by. I 2006 boede der kun 638 indbyggere i Haslund, som gik fra at være by til at være forstad. Fra 2013 har Haslund igen fået bystatus, og der bor nu knap 900 indbyggere.

 

118 ekstra boliger

”Haslund har en god befolkningssammensætning, men selv om 40 procent er børnefamilier, så vil den ældre del af indbyggere blive flere og flere. En udbygning af byen vil kunne medføre en på sigt mere hensigtsmæssig aldersfordeling”, siger folkene bag HK Udvikling ApS, der har udarbejdet projektet og allerede har præsenteret det for Randers kommune.

”Det er klart, at vi skal have Randers kommune med på ideen, men for os styrker projektet udviklingen mod syd. Vi er tæt på motorvejen. Der er gode fritidsfaciliteter, som vil kunne styrkes yderligere med en tilflytning. Der er bybus. Der er interesse for at få og for at etablere en dagligvarebutik, og vi tror på, at Randers kommune vil kunne se helheden, og også hjælpe med at stille areal til rådighed til butiksområdet”, lyder det fra HK Udvikling ApS.

Haslund Beboer og Grundejerforening har meldt sig klar til at deltage i et møde med Randers kommune om planerne.

De 118 nye boliger fordelt på 96 rækkehuse og 22 parcelhuse vil betyde en befolkningstilvækst på 4-500 børn og voksne. Hammelvejen vil uden problemer kunne klare den eventuelle ekstra trafik, som heller ikke vil belaste den gamle centrale del af Haslund by. Initiativtagerne gør opmærksom på, at der er tale om et idéoplæg, som kan realiseres i forhold til behov og praktiske muligheder.

”Vi kommer med et færdigt projekt, men vi er fleksible, så det kan komme til at se anderledes ud”, siger en af initiativtagerne Kasper Balle Nielsen, der selv bor i Haslund.

HK Udvikling ApS er i øjeblikket i dialog med Randers kommune om projektets realisering på det 11 hektar store areal ved Haslund Klostervej 42. Bebyggelsen vil ligge bølgende ned gennem området og blive en afslutning rundt om Ulvehøj med hyggelige stisystemer, fællesområder og legeområder. For at give beboerne i Haslund indblik i planerne har HK Udvikling ApS oprettet en Facebook-side Fremtidens Haslund, hvor alle vil kunne blive informeret og give deres mening til kende.