Efter drøftelser med Østjyllands Politi trækker Randers Kommune nu kridtstreger på en række grønne områder for at hjælpe dem, der gerne vil opholde sig der, med at efterleve reglerne for forsamlingsforbud og forhindre spredning af smitte med COVID-19

 

“Foråret er tid for at mødes udenfor og hygge sig. Men vi er stadig i en situation, hvor der er forbud mod at forsamle sig mere end 10, og noget tyder på, at det kan være svært at overholde. Det har vi i dag drøftet med Østjyllands Politi. Og derfor vil vi gerne hjælpe med at gøre det nemmere og tydeligere, hvordan man overholder kravene,” fortæller Claus Engstrup, kultur- og fritidschef.

Det er Kultur- og fritidsafdelingen, som har ansvaret for byens parker.

I dag har Østjyllands Politi sat skilte op i Tøjhushaven med advarsel om, at der kan blive udstedt opholdsforbud. Samtidig er Randers Kommune opmærksom på andre grønne områder, der er blandt de mest besøgte i Randers – det drejer sig om Tronholmparken, Justesens Plæne og Doktorparken.

I parkerne er allerede opsat en række skilte om at overholde afstandskrav, og der er i Doktorparken indført ensretning rundt om parkens sø. Fredag går kultur- og fritidsafdelingen i gang med at trække kridtstreger på græsset på Justesens Plæne, i Tronholmparken og i Tøjhushaven. Dermed bliver græsset inddelt i 40 m2 firkanter, hvor man må opholde sig 10 personer. Og hver zone får 10 meters afstand. Samtidig bliver græsset slået inde i opholdszonerne, men ikke udenfor. Det skulle gerne fremme, at det er behageligere at sidde i opholdszonerne, hvor man max må være 10 personer som holder god afstand til hinanden.

“På den måde håber vi, at vi kan bidrage til, at det bliver nemmere at overholde forsamlingsforbuddet, og at vi dermed kan hjælpe med til, at vi ikke ender med et opholdsforbud. Det ville jo være ærgerligt for alle,” siger Claus Engstrup.

Derfor vil der også blive sat skilte op som forklarer, hvordan man skal forstå firkanterne.

I Tronholmparken vil trædækket langs vandet desuden blive afspærret med byggehegn, så man ikke længere kan opholde sig på trædækket.

“Her er der en tendens til, at det er hyggeligt at samle sig der, og det kan nemt ende med at blive lidt for tæt og lidt for mange. Det kan vi ikke løse – og derfor afspærrer vi trædækket indtil den dag, hvor det igen er muligt at åbne for dem. Men parken kan fortsat benyttes,” siger Claus Engstrup.