Sundhedsplejersker fra blandt andet Randers og Norddjurs kommuner har været med til at teste en ny efteruddannelse, som fra august bliver åben for sundhedsplejersker i hele landet.

Den nye efteruddannelse skal klæde sundhedsplejersker endnu bedre på til at arbejde med trivsel og relationsdannelse.

Det er VIA University College i Aarhus, der udbyder det nye diplommodul med titlen ’Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner’.

Diplommodulet består af otte undervisningsdage, hjemmeopgaver samt en afsluttende prøve.