I Randers Kommune går vi nye veje. Derfor har byrådet besluttet at fortsætte med at give forældrene mulighed for at frit skolevalg til deres barn. Ordningen gøres permanent ved indskrivning i børnehaveklassen og 1.-3. klasse. Det betyder, at ordningen bliver fleksibel, så forældrene på alle tidspunkter af skoleåret har mulighed for at flytte deres barn til en anden folkeskole i Randers. Desuden udvides frit skolevalgs ordningen til også at gælde ved indskrivning til 7. klasse i en 2-årig forsøgs periode.

I Skole og uddannelsesudvalget arbejder vi med folkeskolen som første valg, og i den forbindelse har vi set på, hvor vi kan styrke folkeskolen som første valg. Vi har oplevet at miste børn allerede i skoleindskrivningsprocessen, fordi skolen ikke har kunne tilbyde et hurtigt og klart svar på, om et barn kunne få plads på en ønsket skole.  Derfor iværksatte vi en forsøgsordning med at give forældrene frit skolevalg til deres barn i børnehaveklassen, uanset hvilken skole de valgte.

Muligheden har nu kørt siden efteråret 2018. Knap 40 elever har hvert år haft glæde af ordningen, og det har ikke haft nogen økonomiske konsekvenser for kommunen, da der ikke er oprettet flere klasser end forventet.

I socialdemokratiet ønsker vi at styrke folkeskolen som første valg. Vi har gode erfaringer med at give forældrene fleksible rammer, og vi tror på, at det gør en stor forskel og tryghed for forældrene, at skolen med det samme kan imødekomme forældrenes og børnenes skoleønsker. Derfor giver det god mening at udvide fritvalgsordningen til hele indskolingen. Det sker, at børn i et skoleforløb får behov for at skifte skole, og her ønsker vi også at give forældrene muligheden for at vælge, hvad de mener, er bedst for deres barn.

Vi kan se i tallene, at nogle vælger folkeskolen fra i overgangen fra 6. til 7. klasse. Grundene kan være mange.

7. klasse er ensbetydende med, at eksisterende klasser brydes op – nye klasser, nye kammerater, nye lærer og for nogle ny skole. Der er et naturligt ophold, og nogle bruger muligheden til at stoppe op og overveje, om næste skridt skal være til den nærliggende overbygningsskole, eller om der skal vælges helt andre veje. Vi ønsker en fleksibel folkeskole, og vi ønsker at styrke samarbejdet mellem forældre og skole. Ønsket er at styrke folkeskolen, så flere vælger folkeskolen til. Vi er derfor glade for, at et enigt udvalg og efterfølgende byråd har besluttet at udvide garantien for frit skolevalg til også at omfatte overgangen fra 6. til 7. klasse i en 2-årig forsøgsperiode.

 

Lise-Lotte Leervad Larsen, Steen Bundgaard (formand) og Pia Moldt, Byrådsmedlemmer S og medlem af Skole og uddannelsesudvalget.