Mens coronaen har hærget og store dele af samfundet har været lukket ned, er især en gruppe blevet hårdt ramt. Kvinder, som lever i voldelige forhold, har været mere presset end normalt. Det skyldes, at de under nedlukningen har været tvunget til at tilbringe mere tid sammen med deres partner end i en almindelig hverdag.

Randers Krisecenter beretter desværre om et boom af henvendelser efter påske, da samfundet begyndte så småt at åbne igen. Markant flere end det ellers har været tilfældet. Behovet for ekstra pladser var akut.

Derfor fremrykkede Socialdemokratiet sammen med finanslovspartierne midler fra finansloven 2020 til oprettelse af 55 akutte nødpladser på landsplan. Vi ved, at det har løst en del af problemet.

Men vi må også erkende, at flere pladser på kvindekrisecentrene desværre ikke løser det hele.

I 2019 indgik Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet en aftale om et forståelsespapir, hvor vi satte en ny kurs for Danmark.

En del af denne aftale var at styrke hjælpen til voldsramte kvinder på krisecentre.

Nu tager vi de første skridt i en historisk stor aftale på voldsområdet, som indebærer, at det ikke kun handler om pladser på krisecenter, men at de voldsramte kvinder også tilbydes psykologhjælp.

En voldsramt kvinde er ikke kun fysisk skadet, hun lider også af psykiske følger pga. den angst, som volden medfører.

Med et nyt lovforslag skal kommunalbestyrelserne tilbyde ti timers psykologbehandling til kvinder, som får ophold på krisecentre efter servicelovens § 109. Vi ønsker, at kommunalbestyrelserne skal anvende psykologer, som har den relevante faglighed og erfaring med de problematikker, som voldsramte kvinder står med. Det betyder, at Randers kommune så skal tilbyde kvinder, som er bosat i Randers Kommune og bliver indskrevet på et krisecenter, timer med en fagligt kompetent og autoriseret psykolog.

Ekstra pladser på krisecentrene og tilbuddet om ti timers psykologbehandling skal gå hånd i hånd.

Lovforslaget er finansieret i Finanslovsaftalen for 2020.

Kvinderne skal ikke bare beskyttes fra volden og væk fra den. De skal også have den nødvendige hjælp, som gør dem i stand til at leve deres liv på den anden side, når volden er væk. Kvinderne skal have bedre forudsætninger til at komme videre i livet med deres mentale helbred i behold.

Til alle jer kvinder, som har oplevet et liv med volden tæt på – dette er til jer.

Camilla Fabricius (S), MF og socialordfører og
Iben Sønderup (S), folketingskandidat og tidligere leder af Kvindedagen i Langå