Danske kvinder mellem 50 og 69 år inviteres fortsat til undersøgelse for brystkræft, selv om sundhedsvæsnet har måttet omstille sig for at håndtere coronavirusset.

Men fra de fem regioner lyder det, at flere kvinder end sædvanligt aflyser eller simpelthen ikke dukker op til den tid, de har fået tildelt.

I Region Midtjylland gennemførte 68 procent af de inviterede kvinder undersøgelsen for brystkræft i perioden 12. marts til 30. april i år mod 84 procent i samme periode sidste år.

Der kan være flere forklaringer, vurderer Berit Andersen, professor og ledende overlæge ved Afdelingen for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers.

– Folk var nok forvirrede især i starten, fordi de opfattede det sådan, at alt, der ikke er akut, er aflyst. Dertil kommer, at de mest udsatte borgere har fået at vide igen og igen, at de skal blive hjemme, siger hun.

En del af kvinderne kan også have haft symptomer, der har gjort, at de ikke har kunnet møde op.

– Vi har haft en generel opmærksomhed på, at kvinderne ikke må have symptomer på Covid-19, når de møder op til brystkræftscreening, siger Berit Andersen.