Danish Crowns planer om at bygge nyt hovedkontor på Tulipvej ved Randers kræver at der vedtages en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Det fremgår af sagen som i dag behandles i Udviklingsudvalget.

Projektet vil ikke kunne opføres indenfor den eksisterende lokalplan for området, primært fordi der ønskes at bygge i en større højde end den eksisterende lokalplan giver mulighed for.

Der ønskes nemlig kontorbebyggelse i op til seks etager og op til 30 meter.

Danish Crown ventes dog at få grønt lys til byggeriet.

Forvaltningen indstiller at planlægningen sættes i gang.