Randers Havn måtte sidste år notere et mindre fald i omsætning og overskud.

Det fremgår af regnskabet, at omsætningen i 2019 udgjorde 28,5 mio. kr., mod 31,1 mio. kr. i 2018, og at årets resultat i 2019 var 7,2 mio. kr., mod 6,9 mio. kr. i 2018.

Der blev gennem 2019 investeret ca. 23 mio. kr. i den løbende udvikling og modernisering af havnen.

Ca. 1,2 mio. tons gods er i det forgangne år lastet og losset på Randers Havn, hvilket er en tilbagegang på 6,3 % i forhold til 2018.

Egenkapitalen udgør knap 172 mio. kr.