Regeringen har fredag sammen med støttepartierne De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, der skal sikre mere vild og sammenhængende natur i Danmark.

Aftalen, der udmønter midler for knap 105 millioner kroner, indebærer blandt andet, at to naturnationalparker, Danmarks første af slagsen, bliver etableret ved henholdsvis Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland.

SF gik sammen med Regeringen til valg på at etablere 15 nye naturnationalparker. Nu bliver de første to en realitet og den ene bliver Fussingø.

“Fussingø er et fantastisk naturområde, som har stor betydning for os i Randers. Jeg har selv badet i Fussingsø som barn, drukket øl på Galgebakken som ung, og jeg har kælket der med mine børn. At det nu bliver en naturnationalpark er en national anerkendelse af områdets værdi”, siger Charlotte Broman Mølbæk, MF for SF i Østjylland.

Nationalparken skal både have åbne græsningsarealer og urørt løvskov, som kun skal passes af kronvildt, kreaturer eller måske vilde heste. Engene, overdrevene og småsøerne skal være levested for vilde dyr, planter og insekter.

“Det har været en stor udfordring af vedligeholde området, men når området bliver lagt ud som naturnationalpark, så tager staten det overordnede ansvar. Det er en kæmpe gave for os, samtidig med at Fussingø er helt oplagt som en af de kommende 15 naturnationalparker”, siger Charlotte Broman Mølbæk.

Sammen med Socialdemokraterne foreslog SF i valgkampen, at der skal udlægges 15 vilde naturnationalparker, som skal skabe mere sammenhængende natur i Danmark. Det kan give planter, insekter og dyreliv de uforstyrrede levesteder, som de har brug for, hvis vi skal bremse naturkrisen. Antallet af truede fugle, pattedyr, sommerfugle, bier, padder og krybdyr er fordoblet på 10 år. 95 procent af de overvågede danske naturtyper, og 57 procent af de danske arter er i tilbagegang.

“Det er på høje tid, at vi nu sætter gang i de to første parker. Det har vi presset Regeringen på i lang tid. Men vi har travlt med at komme videre. Derfor har vi samtidig aftalt af afdække hvordan vi kommer i mål med de næste 13 naturnationalparker. Det er super vigtigt”, siger Anne Valentina Berthelsen, SFs naturordfører.

De to parker kommer samlet til at udgøre et areal på cirka 1900 hektar.

“Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme”, siger hun.

Under valgkampen før folketingsvalget 5. juni sidste år lavede Socialdemokratiet sammen med SF et fælles naturudspil.

Her opsatte partierne en målsætning om at skabe 15 vilde naturnationalparker.

Aftalen indebærer også etablering for ti millioner kroner af stenrev, som er vigtige for havbundens biodiversitet.

Det skyldes, at stenrevene udgør vigtige levesteder for mange dyregrupper, blandt andet fisk.

Det økologiske landbrug på Livø i Limfjorden fortsætter og får et tilskud på ti millioner kroner, og der bliver givet tilskud for 35 millioner kroner til at forbedre naturtilstanden på særligt sårbare naturtyper.

Konkret bliver der givet tilskud til fem habitatnaturtyper, som er beskyttede og særligt sårbare.

Det drejer sig om rigkær, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. De fem naturtyper er blandt andet blevet valgt, fordi deres naturtilstand er i tilbagegang.

Derudover vil partierne bruge 19 millioner kroner til at understøtte danskernes oplevelser i naturen.