Fra i dag er det midlertidige besøgsforbud på botilbud og i døgninstitutioner ophævet.

Det hilser chef for socialområdet i Randers Kommune, Carsten Wulff Hansen, velkommen.

“Nedlukningen har været hård for mange beboere, som har haft færre besøg af pårørende, og nogle har oplevet problemer med ensomhed, så vi er glade for, at hverdagen nærmer sig det normale igen i vores botilbud og døgninstitutioner,” siger han.

Der kan igen indføres besøgsrestriktioner på de enkelte botilbud eller på en døgninstitution, hvis situationen kræver det.