Når planerne om en ny bydel begynder på havnen, skal der også bygges nyt ved Street Food og Pakhuset – en havnepromenade med et stænk historie, men bliver det med eller uden er der uenighed om hos de involverede parter

 

Verdos skorsten bevares som et vartegn for området – det samme gør Street Food bygningen, men derimod må Restaurant Pakhuset lade livet. Stik imod ejer Hans Christian Møllers planer.

“I de oprindelige planer som jeg i starten så, var min virksomhed med på tegningerne. Den er siden pillet ud, og det betyder, at jeg ikke længere har min pensionsopsparing”, siger han.

Han er ked af at de oprindelige planer, hvor hans virksomhed – Pakhuset – var en del af en helhedsplan for netop Bolværkslinjen, er skrottet og i stedet bliver erstattet af et nybyggeri.

Kommunen vil inden udgangen af dette år sammen med havnen underskive en købsaftale, hvor Randers Kommune overtager arealerne fra havnen i takt med, at virksomhederne fraflytter. De inderste havnearealer (bolværksgrunden) forventes overtaget umiddelbart efter købsaftalen er indgået – altså til årsskiftet 20/21. De eksisterende lejekontrakter og uopsigelighedsperioder på dette område respekteres dog. Pakhusets lejekontrakt løber til og med 2028.

Aftalerne indeholder normale opsigelsesvarsler og kan opsiges med 6-12 måneders varsel, når eventuelle uopsigelighedsperioder er udløbet.

Når lejeaftalen opsiges, skal virksomheden aflevere grunden renset for forurening og ryddet for bygninger. Virksomhederne har alle haft x antal års uopsigelighed i deres lejeaftaler, så de har haft sikkerhed for deres investeringer i bygninger og maskiner.

“Det er rigtig træls, men der er ikke andre alternativer. Det nytter jo ikke noget, jeg gør indsigelser. Jeg føler det her bliver trukket ned over hovedet på mig. Der har slet ikke været nogen dialog. Jeg havde da slet ikke regnet med, at jeg skulle rydde det hele. Jeg ejer bygningen på lejet grund, og det betyder at jeg skal rydde grunden for bygningen, når lejekontrakten udløber”, siger Hans Christian Møller.

Han er i dag 61 år og forventer nu ikke, at han får noget ud af sin virksomhed – det overskud, der ville være ved et salg til hans pension, kan han nu se langt efter. Og en ny bygning til hans restaurant bliver ikke med ham ved roret, slår han fast.

“Det er totalt no-go”, siger han, og stiller nu spørgsmål til den tidshorisont, der er udstukket.

“Bliver det udskudt pga corona eller bliver det speedet op for at skabe arbejdspladser”.

Allerede fra årsskiftet kan kommunen altså gå i gang med Bolværket – og der er masser af kvadratmeter at tage hul på uden at genere Restaurant Pakhuset, siger formand for Udviklingsudvalget Christian Brøns.

“Vi kan gå i gang de andre steder – for Pakhusets kontrakt gælder til 2028 – med mindre vi laver en anden aftale”, siger han.

Om der bliver lavet en anden aftale, vil han dog ikke ud med. Men han glæder sig over at borgerne nu kan se frem til et fantastisk projekt, siger han.

 

Flest etagemeter

Det er et spørgsmål om økonomi at beslutte at nedrive Pakhuset. Det handler om etagemeter – altså det antal kvadratmeter som en bygherre kan få indtægter fra.

“Vi har allerede som det er nu taget masser af etagemeter væk fra både Tronholmen og Justesens Plæne, så for at få økonomien til at balancere skal vi have så mange indtægter ind som muligt. Det er et kompliceret regnestykke”, siger Christian Brøns.

Han mener, det er et fair bidrag at ofre Pakhuset for give borgerne adgang til vandet i rekreative områder.

Det er Daniel Madié, formand for Havnebestyrelsen og medlem af Konservative i Randers Byråd langt fra enig i. Han synes det er en skam, at man ikke bevarer bygningen, hvor Restaurant Pakhuset har adresse. Han mener ikke, man kan snakke om en havnepromenade, hvis man kun bevarer én bygning.

“Vi snakker om et hus på omkring 1000 kvadratmeter ud af et areal på 550.000 kvadratmeter. Ja jeg ved godt, at det er handler om at kunne sælge så meget areal som muligt, for at få regnskabet til at gå op. Men ved at bevare Pakhuset får vi en havnepromenade på 350-400 meter i stedet for kun 50 meter, og det vil gøre meget for den historie, man gerne vil fortælle om en aktiv industrihavn, som Randers jo er”, siger han, og slår på at man nemmere kan skabe et miljø mellem de to bygninger, hvis de begge bevares.

“Prøv at stå på Tronholmen og se over til havnekajen med Street Food og Pakhuset. Det er helt specielt og unikt, og det synes jeg ikke man skal ødelægge”, siger han.

“Jeg har hørt flere eksempler på, at man har fortrudt at man rev en bygning ned i stedet for at bevare den. Og er den først revet ned, så er der jo ingen vej tilbage. Det er nemmere den anden vej. Hvis det ikke fungerer med Pakhuset på promenaden, skal der jo bare en bulldozer – det er jo nemt”, mener han.

 

Hvad med udeservering?

Ejer af Restaurant Pakhuset Hans Christian Møller er godt træt af, at man river historien ned i stedet for at bruge den.

Det samme er Nicolai Michaelsen og Mike Pabst fra Street Food, Mokajen, til dels.

“Det er selvfølgelig dejligt, at vi får lov til at blive, for det er jo en historisk bygning. Og vi vil passe godt ind i de nye planer. Men for at få den ultimative historiske promenade, skal man da have mere end en bygning”, mener Nicolai Michaelsen og Mike Pabst giver ham ret.

De mener alle tre, at det sagtens kan lade sig gøre at integrere historien i det nye projekt, hvis der er en vilje.

“Jeg er lidt ked af, hvis der kommer betonklodser i stedet for historiske bygninger – ligesom man har gjort andre steder. Hvorfor ikke bevare historien og unytte den”, er Mike Pabst, Nicolai Michaelsen og Hans Christian Møller enige om.

Street Food mister deres udearealer, hvor der i dag er pallemøbler – her skal der være en promenade i flere niveauer, og hvis den plan holder, mener Nicholai Michaelsen og Mike Pabst at hele ideen med sommerservering ved Street Food ryger.

“Du kan jo se en dag som i dag, hvor solen skinner, der flokkes folk jo om at sidde udenfor – når du har vand, så tiltrækker du også folk, og det vil vi selvfølgelig gerne have bevaret”, siger Mike Pabst.

Daniel Madié (K) medlem af Randers Byråd og formand for havnebestyrelsen.

Ellers er de to glade for at deres kig i krystalkuglen nu ser ud til at gå op i en højere enhed for Street Food, da de mener de har den ideelle placering i forhold til det nye Bolværk og hele havneprojektet.

“Men vi kunne sagtnes se et fantastisk samarbejde med Pakhuset om madmarkeder mellem de to bygninger”, siger Mike og Nicolai fra Mokajen.

De glæder sig over fremtidsudsigterne for havnen, men mener det skulle have været sat i gang for 30 år siden, når man kigger til andre byer, der er længere fremme med deres havnefronter end Randers.

Der er borgermøde 25. juni i den store sal i Kulturhuset i Stemannsgade.  Tilmeldingsfristen er overskredet. Høringsperioden udløber 1. juli på

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/byen-til-vandet/hoering-forslag-til-udviklingsplan-for-flodbyen-randers/