Bestyrelserne i Langå Sparekasse og Sparekassen Djursland har besluttet at foreslå en sammenlægning af de to Sparekasser.

Det fremtidige navn bliver Sparekassen Djursland og med hovedsædet placeret i Langå, fremgår det af en pressemeddelelse.

Alle nuværende kundeafdelinger fortsætter uændret ligesom alle medarbejdere tilbydes job i den nye Sparekasse.

Sammenlægningen skal godkendes af begge Sparekassers repræsentantskaber og de offentlige myndigheder i løbet af de kommende måneder.